Ceník služeb

Základní služby  

 

Registrační poplatek roční

 
- dospělí  50 Kč          
- důchodci  40 Kč
- děti a mládež do 18 let  30 Kč
Internet zdarma
Tisk černobílý A4 - 1 stránka    5 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky  

Upozornění na  končící výpůjční dobu                                                                                                

zdarma
1. upomínka při překročení výpůjční doby o 1 měsíc  20 Kč
2. doporučená upomínka při překročení výpůjční doby o 2 měsíce

 50 Kč

Při  překročení výpůjční doby  o více než 3 měsíce se čtenář vystavuje nebezpečí právního vymáhání.  

Sankční poplatky

 
- Ztráta čtenářského průkazu a vystavení duplikátu  10 Kč
- Poškození čárového kódu v knize  20 Kč

- Ztráta knihy nebo časopisu

(trojnásobek původní ceny nebo fyzická náhrada stejného vydání + 20 Kč za knihovnické zpracování)

 

 

  •  Registrační poplatky se od 1. října každého roku snižují pro nově přihlášené čtenáře na polovinu.
  • Čtenář, který se poprvé zaregistruje v měsíci prosinci platí registrační poplatek až na další rok.